The first identification of lysine malonylation substrates and its regulatory enzyme

Chao Peng, Zhike Lu, Zhongyu Xie, Zhongyi Cheng, Yue Chen, Minjia Tan, Hao Luo, Yi Zhang, Wendy He, Ke Yang, Bernadette M. M. Zwaans, Daniel Tishkoff, Linh Ho, David Lombard, Tong-Chuan He, Junbiao Dai, Eric Verdin, Yang Ye, Yingming Zhao

Mol Cell Proteomics. 10(12)

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> Fix publications statics loading